FIRMA SE DUGI NIZ GODINA BAVI GRAÐEVINSKOM LIMARIJOM

U to spada izrada i montaža OLUKA, VETAR-LAJSNI, UVALA, OKAPNICA, VENTILACIONIH KAPA, OPČIVANJE DIMNJAKA, KAO I OSTALIH KROVNIH OTVORA.

Prilikom izrade gore pomenutog najčešće se koristi pocinkovani lim, ali se koriste i plastificirani-pocinkovani lim, bakarni lim, aluminijumski lim kao i plastificirani-aluminijumski lim.

POKRIVANJE OBJEKATA TRAPEZNIM LIMOM ILI RAVNIM LIMOM SA OPŠIVANJEM KOMPLETNOG KROVA

Ovi poslovi se izvode naješće u pocinkovanom ili aluminijumskom limu, kao i plastificiranom pocinkovanom ili plastificiranom aluminijumskom limu.

IZVODIMO LIMARSKO - IZOLATERSKE POSLOVE

U kotlarnicama, podstanicama i gde god je potrebno izolovati toplovod, cevovod, rezervoar ili pumpno-ventilsku jedinicu od spoljanjeg uticaja. Prilikom izolacije se uglavnom koristi mineralna vuna i aluminijumski lim.